Početna  /  Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Informacija o zaštiti privatnosti korisnika

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka koji se prikupljaju putem portala Virtualna ordinacija?

Vaše osobne podatke putem ovog portala prikuplja voditelj obrade Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus, sa sjedištem u Zagrebu, Malogorička 42, OIB: 33395365036 koja se bavi razvojem i održavanje portala Virtualna ordinacija.

Tko ima uvid u moje osobne podatke i kome se dostavljaju moji osobni podaci?

Osim navedenog voditelja obrade, uvid u Vaše podatke imaju izvršitelji obrade, odnosno poslovni subjekti koji Vaše osobne podatke obrađuju u ime voditelja obrade. Izvršitelj obrade za Udrugu za edukaciju u zdravstvu E-medikus je trgovačko društvo DEDAL KOMUNIKACIJE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Cenkovečka 9, OIB: 99053768346 koje, između ostalog, izvršava poslovne aktivnosti računalnih djelatnosti i promidžbe (reklame i propagande). DEDAL KOMUNIKACIJE d.o.o. razvijaju i održavaju aplikaciju Virtualna ordinacija što, između ostalog, uključuje i slanje newslettera te izvršavanje usluga telefonske korisničke podrške za korisnike aplikacije.

Koji osobni podaci se prikupljaju putem portala Virtualna ordinacija?

Putem portala Virtualna ordinacija se prikupljaju oni Vaši osobni podaci koje sami unesete na svojem profilu. Osim osobnih podataka koje sami unesete, putem portala se prikupljaju i opaske, komentari i prijedlozi liječnika, a koje opaske, komentari i prijedlozi su u potpunosti vidljivi Vama na Vašem profilu. Osim informacija koje su vidljive na Vašem profilu, na dijelu portala koji je dostupan svim registriranim korisnicima mogu biti vidljiva anonimizirana pitanja ili dijelovi pitanja koja je korisnik postavio liječniku te anonimizirani odgovori na ta pitanja. Kroz formu newslettera prikupljaju se e-mail adrese korisnika koji samovoljno pristaju na davanje pristupa informacije.

Koja je pravna osnova za prikupljanje Vaših osobnih podataka putem portala Virtualna ordinacija?

Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka koji spadaju u zdravstvene podatke je Vaša izričita privola. Pravna osnova za prikupljanje ostalih podataka koji ne spadaju u Vaše zdravstvene podatke je izvršenje ugovora i legitimni interes. Pravna osnova za obradu Vaših kontaktnih podatka u svrhu slanja newslettera je Vaša privola.

U koje svrhe se prikupljaju osobni podaci putem portala Virtualna ordinacija?

Svrha prikupljanja podataka putem portala Virtualna ordinacija je edukacija.

Koliko dugo se osobni podaci prikupljeni putem portala Virtualna ordinacija čuvaju pohranjenima?

Osobni podaci koji se prikupljaju putem portala Virtualna ordinacija su pohranjeni u sustavu za vrijeme dok ste registrirani kao korisnik portala nakon čega se trajno brišu.

Koje tehničke i organizacijske mjere se poduzimaju u svrhu zaštite osobnih podataka prikupljenih putem portala Virtualna ordinacija?

Osobni podaci koji se obrađuju putem portala Virtualna ordinacija su kriptirani te pristup njima ima navedeni voditelj i izvršitelj obrade. Sve osobe koje putem portala imaju pristup Vašim podacima su upoznati s tim da zdravstveni podaci predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka te su vezani obvezom čuvanja povjerljivosti. Voditelj obrade) ima sklopljen odgovarajući ugovor s izvršiteljem obrade kojim regulira međusobna prava i obveze s ciljem zaštite Vaše privatnosti na portalu Virtualna ordinacija na najbolji mogući način.

Koja su moja prava glede zaštite privatnosti na portalu Virtualna ordinacija i na koji ih način mogu ostvariti?

Voditelju obrade navedenom u ovoj informaciji o privatnosti možete upućivati sljedeće zahtjeve – pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka. Prava se mogu ostvarivati slanjem upita na email adresu info@virtualna-ordinacija.com . Odgovore na Vaše upite ćete dobiti u roku od najviše 30 dana od dana postavljanja upita.Prigovor možete uputiti (osim na način naveden u ovom paragrafu) i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.