Suplementacija vitamina D

virtualna 02.04.2022

Vitamin D nazivamo i vitamin sunca, iako zapravo nije riječ o hormonu, nego prohormonu. Zašto? Zato jer ga možemo sami sintetizirati!

Sinteza vitamina D

Statistike pokazuju kako veliki udio stanovništva na našim prostorima ima manjak vitamina D, bez obzira na godišnje doba.

Status vitamina D može se lako saznati vađenjem krvi. Na temelju tog nalaza, stručna osoba može sugerirati suplemente, odnosno dodatke prehrani. Na tržištu postoje suplementi vitamina D u dva oblika – D2 (biljnog porijekla) i D3 (životinjskog porijekla). Kako i ljudi sintetiziraju oblik D3, većina stručnjaka preporučuje suplementaciju tim oblikom.

Nutricionistkinja Sandra Krstev Barać informira vas o važnosti vitamina D i njegovoj suplementaciji.

Važnost vitamina D 

Uloga vitamina D je najpoznatija u prevenciji i održavanju stabilnog koštanog sustava. No, posljednjih godina raste broj dokaza o važnosti vitamina D u prevenciji i održavanju stabilnosti kod niza kroničnih nezaraznih bolesti.

Suplementacija vitamina D

Iako postoji trend uzimanja visokih doza suplemenata vitamina D, stručnjaci ne preporučuju uzimanje visokih doza na svoju ruku. Naime, vitamin D je topiv u mastima te može biti toksičan ako se uzima u previsokim dozama.

Svaka osoba ima individualne potrebe, a optimalnu dozu vitamina D preporučit će liječnik, ljekarnik ili nutricionist na temelju objektivnih pokazatelja – nalaz vitamina D (25-OH).

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.