Demencija ili Alzheimer?

virtualna 21.09.2021

Demencija

Demencija se odnosi na progresivno opadanje kognitivnih funkcija, a najčešće se javlja nakon 65. godine života. Prvi simptomi mogu biti zaboravljivost, teškoće komuniciranja, teškoće mišljenja i donošenja odluka. Osim toga, promjene se mogu očitovati i u emocionalnoj regulaciji i promjenama u nekim domenama ličnosti. No, nisu sve teškoće u kognitivnom i emocionalnom funkcioniranju demencija, već mogu biti posljedica kognitivnog opadanja uobičajenog za kasniju životnu dob. Demencija obično ima relativno spori tijek u početnim i završnim fazama bolesti pa može trajati veći broj godina.

Značajke demencije su:

 

  • Zabrinutost i svjesnost osobe same, njenih bližnjih ili liječnika, da je došlo do teškoća kognitivnog funkcioniranja.
  • Teškoće s nalaženjem ispravne riječi usmeno ili pismeno te donošenjem odluka.
  • Teškoće u orijentaciji u vremenu i prostoru.
  • Promjene raspoloženja i teškoće s regulacijom emocija, primjerice ljutnjom.
  • Teškoće svakodnevnog funkcioniranja u kućanstvu, ali i održavanja uobičajenih higijenskih navika.
  • Objektivni pokazatelji lošijeg kognitivnog funkcioniranja u vidu slabih rezultata na neuropsihologijskom testiranju.
  • Povlačenje iz socijalnih odnosa te izbjegavanje druženja i aktivnosti.

Ako su ti znakovi novi, mogu biti znak demencije. Iako kognitivne funkcije poput pamćenja i koncentracije opadaju s dobi, stanje demencije nije normalno nitit uobičajeno za osobe starije životne dobi. Ako mislite da ti problemi utječu na vaš svakodnevni život ili život nekoga koga poznajete, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom obiteljske medicine. On će po potrebi uputiti na neurološku obradu i/ili neurosihologijsko testiranje.

Nedostatak socijalne podrške, neadekvatna prehrana te neodržavanje higijene mogu doprinijeti komplikaciji zdravstvenog statusa.  Dementne osobe više nisu u mogućnosti samostalno živjeti, stoga im je važno osigurati pomoć u kući ili siguran smještaj sa skrbnikom ili u domu za starije osobe.

Nije svaka demencija Alzheimerova bolest, no najčešći uzrok demencije jest Alzheimerova bolest. 

 

Svjetski dan Alzheimerove bolesti obilježava se 21.rujna

Ovogodišnja kampanja upoznat će ljude sa znakovima upozorenja na demenciju, potaknuti ljude da traže informacije, savjete i podršku, kao i da se obrate udruzi za demenciju u svojoj zemlji. Svaka je osoba jedinstvena i demencija na svakog pojedinca djeluje različito, različite osobe simptome ne doživljavaju na potpuno isti način.

Naučite više o demenciji, naučite više o Alzheimerovoj bolesti!

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.