Kako izmjeriti biološku dob?

virtualna 16.05.2023

Kada govorimo o starenju, često čujemo dva izraza – biološka i kronološka dob. No, jeste li znali da se radi o sasvim drugačijim pojmovima? Kronološka dob podrazumijeva broj godina koje je netko proživio od rođenja. S druge strane, biološka dob se odnosi na razinu biološkog starenja osobe, točnije koliko dobro tijelo funkcionira i kako se odupire bolestima. Važnu ulogu u tome igraju geni kao i zdravi životni stil, poput kvalitetnog sna, pravilne prehrane te tjelesne aktivnosti.

  • Kako izmjeriti biološku dob, a kako kronološku dob?

Način mjerenja kronološke dobi je očit, a to je mjerenje vremena koje je prošlo od dana rođenja. Biološka dob je puno složeniji koncept jer se u uzima u obzir zdravlje i kvaliteta  života. Pitaš se kako izmjeriti biološku dob? Može se mjeriti pomoću različitih metoda, a jedna od novijih je  analiza glikana u krvi.

  • Što su glikani?

Ove molekule ugljikohidrata koje se nalaze na površini stanica te raznih molekula u našem tijelu. Igraju ključnu ulogu u regulaciji brojnih bioloških procesa. Glikani na imunoglobulinu G (IgG), najzastupljenijem antitijelu u krvi, modificiraju funkciju i strukturu tog proteina koji ima središnju ulogu u imunološkom sustavu. Stoga analizom upravo tih glikana moguće je kvantificirati nečiju biološku dob.

  • Prednosti testiranja glikana

U odnosu na  ostale metode mjerenja biološke dobi, primjerice putem analize DNA metilacije ili telomera,  glikani su pouzdanija metoda koja daje višeslojne informacije o trenutnom zdravlju osobe. Također,  analiza glikana od pomoći je u identificiranju faktora rizika za bolesti koje se često javljaju u kasnijim godinama života i time omogućuje  ranije  intervencije čija se efikasnost također može evaluirati njihovom analizom na IgG antitijelu.

U konačnici, biološka dob je relevantna za razumijevanje procesa starenja i poboljšanje kvalitete života u budućnosti. Dok se kronološka dob ne može promijeniti, biološka dob podložna je promjeni kroz intervencije u životnim navikama. Više o tome doznaj u zanimljivoj  interaktivnoj edukaciji koju je napravila tvrtka GlycanAge, koja jedina na tržištu nudi mjerenje biološke dobi na temelju analize glikana.

Kako izmjeriti biološku dob? Doznaj u kvizu

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.