Upravljanje KOPB-om: Terapije za poboljšanje kvalitete života

virtualna 17.10.2023

Kronična opstruktivna bolest pluća (KOPB) je ozbiljna i progresivna plućna bolest koja zahtijeva sustavan i multidisciplinaran pristup liječenju. S obzirom na progresivnost bolesti, ključno je omogućiti oboljelima učinkovito upravljanje KOPB-om, odnosno simptomima i očuvanje njihove kvalitete života. Postoje različite terapije koje se koriste za kontrolu, uključujući inhalacijsku terapiju, plućnu rehabilitaciju, korištenje komora i nebulizatora, mukolitike i terapiju kisikom.

  • Inhalacijska terapija

Inhalacijski lijekovi su temeljni dio liječenja KOPB-a. Ovi lijekovi se isporučuju direktno u dišne puteve kako bi brzo djelovali na simptome. Postoje dva glavna tipa inhalacijskih lijekova: bronhodilatatori (koji šire dišne puteve) i kortikosteroidi (koji smanjuju upalu). Inhalatori dolaze u različitim oblicima, uključujući inhalatore s dozatorom (MDI), prahove za inhalaciju i nebulizatore. Odabir odgovarajućeg inhalatora ovisi o pacijentovim potrebama i preferencijama.

  • Plućna rehabilitacija

Plućna rehabilitacija je sveobuhvatan program koji uključuje vježbe, obrazovanje o bolesti, plan prehrane i psihološku podršku. Program vježbi pomaže oboljelima poboljšati snagu i izdržljivost dišnih mišića, olakšavajući disanje i poboljšavajući kondiciju. Plućna rehabilitacija također pruža obrazovanje o KOPB-u, prehrani i upravljanju simptomima.

  • Komore i nebulizatori

U situacijama kada inhalatori nisu dovoljno učinkoviti, liječnik može preporučiti upotrebu komora za udisanje ili nebulizatora. Ova pomagala olakšavaju pravilan unos inhaliranih lijekova i obično se koriste zajedno s inhalatorom. Komore, poznate i kao “spaceri”, omogućuju pacijentima da udišu lijekove sporije i dublje, što povećava učinkovitost liječenja i upravljanje KOPB-om. Nebulizatori koriste tekući lijek i pretvaraju ga u fini aerosol koji se udiše kroz masku.

  • Mukolitici

Mukolitici su lijekovi koji omekšavaju i olakšavaju iskašljavanje sluzi što može poboljšati disanje i smanjiti rizik od infekcija. Mukolitici često dolaze u obliku sirupa ili tableta i trebaju se uzimati prema uputama liječnika.

  • Terapija kisikom

Osobe s teškom KOPB-om često zahtijevaju terapiju kisikom kako bi održali adekvatnu količinu kisika u krvi. Terapija kisikom može se provoditi pomoću prijenosnih koncentratora kisika ili stacionarnih sustava za kućnu uporabu. Terapija kisikom pomaže osigurati dovoljnu količinu kisika u organizmu, poboljšavajući vitalne funkcije. Važno je pridržavati se preporuka liječnika i posebno paziti da se ne prekorači preporučena doza kisika kako bi se izbjegle potencijalne nuspojave.

Zaključno, upravljanje KOPB-om zahtijeva sveobuhvatan pristup liječenju koji uključuje različite terapije. Ovisno o težini bolesti, liječnik će odabrati odgovarajuće terapijske metode kako bi poboljšao kvalitetu života oboljelih. Važno je pridržavati se preporuka liječnika, redovito uzimati propisane lijekove i sudjelovati u plućnoj rehabilitaciji kako bi se postigla najbolja kontrola nad KOPB-om.

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.