Odnos prema hrani

virtualna 12.12.2021

Odnos prema hrani razvija se od prvih dana života i mijenja tijekom cijelog života. Djeca ga od prvih dana života uče od osoba iz svoje okoline, stoga je vrlo važan odnos prema hrani kojeg imaju roditelji.

Dobar odnos prema hrani 

Dobar odnos prema hrani uključuje sljedeće:

  • Slušanje potreba svoga tijela
  • Konzumaciju svih vrsta hrane, u umjerenoj količini i bez naknadnog osjećaja krivnje
  • Ugodu pri konzumaciji hrane, u različitim situacijama i pred različitim ljudima

Što znači dobar ili loš odnos prema hrani te kako ga mijenjati govori psihologinja Anđela Jelić. Poslušajte!

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.