Kako funkcionira transplantacija organa?

virtualna 23.05.2024

Transplantacija organa je medicinski postupak kojim se organ iz tijela jednog čovjeka, donora, presađuje u tijelo drugog čovjeka, recipijenta, kojem je taj organ potreban zbog bolesti ili oštećenja. Ova procedura je ključna jer mnogim pacijentima nudi jedinu mogućnost za preživljavanje ili značajno poboljšanje kvalitete života. Transplantacijom se mogu spasiti životi i omogućiti pacijentima da se vrate normalnim aktivnostima, smanjujući pritom dugotrajne medicinske troškove i teret na zdravstveni sustav. Kroz donaciju organa, ljudi mogu pružiti neprocjenjiv dar života onima kojima je to najpotrebnije.

Kako izgleda postupak transplantacije organa od početka do kraja?

1. Detaljan medicinski pregled – Tim stručnjaka provodi niz preciznih testova kako bi potvrdio moždanu smrt i osigurao da je donor u idealnom stanju za darivanje svojih organa.

2. Provjera registracije donora – Ako je moždana smrt potvrđena, provjerava se je li osoba registrirana kao potencijalni donor. U tom trenutku, kontaktira se obitelj.

3. Razgovor s obitelji – Obitelj donora igra ključnu ulogu. Ako se ne protive, potpisuju se potrebni dokumenti kako bi se osigurala nesmetana provedba postupka.

4. Prikupljanje podataka – Zdravstveni podaci o donoru prikupljaju se od obitelji, a liječnici detaljno pregledavaju stanje organa i tkiva, osiguravajući da su spremni za novi život.

5. Pretraga baze primatelja – Tim stručnjaka pronalazi savršenog primatelja u bazi podataka.

6. Transplantacija – Organi se pažljivo uzimaju od donora, čuvaju u optimalnim uvjetima i transportiraju do bolnice gdje primatelj čeka na novu šansu za život. Potom, kirurški tim kreće s postupkom.

Koji se organi i tkiva najčešće transplantiraju?

  • Bubreg: Kada bubrezi ne rade ispravno, pacijenti mogu razviti kroničnu bubrežnu bolest ili zatajenje bubrega, što često zahtijeva dijalizu (postupak kojim se mehanički filtrira krv). Transplantacija bubrega može potpuno eliminirati potrebu za dijalizom, značajno poboljšavajući kvalitetu života pacijenta.
  • Gušterača: Kod nekih pacijenata, posebno onih s tipom 1 dijabetesa, gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina. Transplantacija gušterače može pomoći pacijentima da prestanu koristiti inzulin, jer nova gušterača može obnoviti proizvodnju ovog hormona.
  • Jetra: Kada jetra nepovratno izgubi svoju funkciju zbog bolesti poput ciroze, hepatitisa ili raka, transplantacija je često jedina opcija za preživljavanje.
  • Pluća: Transplantiraju se kada pacijent ima ozbiljne plućne bolesti poput cistične fibroze, kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) ili plućne hipertenzije.
  • Srce: Kada pacijent ima ozbiljno zatajenje i ne reagira na druge tretmane, nužna je transplantacija organa.
  • Tanko crijevo: Transplantacija organa je potrebna kod pacijenata s ozbiljnim crijevnim bolestima ili ozljedama koje ometaju apsorpciju hranjivih tvari, poput kratkog crijevnog sindroma.

Transplantacija organa: Mit ili istina?

Transplantacijom se prenose osobne karakteristike.

Osobine donora ne mogu se prenijeti na primatelja organa putem transplantacije. To je isključivo fikcija koju susrećemo u najnapetijim trilerima.

Ne možemo živjeti s jednim bubregom.

Iako čovjek ima dva bubrega, jedan zdrav i funkcionalan je dovoljan za život. Zato je moguće donirati bubreg za života, što obično čini blizak član obitelji jer je genetska podudarnost veća i smanjuje se mogućnost odbacivanja.

Ako srce i dalje kuca, osoba nije mrtva.

Smrt nastupa u trenutku moždane smrti. Dok se rad srca i pluća mogu održavati neko vrijeme umjetnim putem, to nije moguće napraviti s mozgom. Stoga je upravo moždana smrt, prava smrt tijela.

Postoji dobna granica za doniranje organa.

Nema dobne granice za doniranje organa, ali za maloljetnike je potrebna suglasnost roditelja ili skrbnika. Medicinski postoje ograničenja i preporuke. Na primjer, transplantacija srca je najuspješnija ako je donor mlađi od 60 godina, no važni su i povijest bolesti te zdravstveno stanje donora.

Svaka transplantacija je priča o hrabrosti, ljubavi i novim počecima. Ususret nacionalnom danu darivanja i presađivanja organa i tkiva, hvala svim donorima i njihovim obiteljima na daru života!

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.