Mentalno zdravlje: Kako razgovarati o tome?

virtualna 17.02.2022

Svjetska zdravstvena organizacija definira mentalno zdravlje kao stanje dobrobiti. Svaki pojedinac ima mogućnosti ostvariti svoje potencijale, uspješno se nositi sa svakodnevinom, produktivno raditi te doprinositi zajednici.

Kako razgovarati o mentalnom zdravlju

Razgovor o mentalnom zdravlju može biti osjetljiv, budući da se radi intimnom pitanju. Sa psihologinjom Anđelom Jelić razgovarali smo o tome što je u redu, a što nije kada se radi o razgovoru o nečijem mentalnom zdravlju.

Izbjegavajte umanjivanje tuđih problema

Rečenice poput “ma nije to ništa”, “tako je i meni bilo kad sam radila na svom prvom radnom mjestu”, “moja susjeda je to riješila na ovaj način” – ne pomažu! Ako je nekome teško, dovoljno je saslušati tu osobu, bez pokušaja davanja savjeta ili nuđenja rješenja nečijeg problema.

Davanje savjeta

Ako nas osoba zamoli za savjet, u tom slučaju je u redu da ga ponudimo. Naime, većina osoba koja prolazi kroz neko teško razdoblje prvenstveno želi da ju netko sasluša i pruži potporu, da zagrljaj ili kako je u redu osjećati se na taj način u takvoj situaciji.

Slušajte i budite potpora

Slušajte što osoba ima za reći, bez upadanja u riječ ili vrednovanja onoga što govori. U redu je postaviti podpitanje, dati pohvalu za nošeje sa situacijom ili poneki komentar. No, neka taj razgovor ostane o osobi koja iznosi problem.

Stručnjaci za mentalno zdravlje

Mentalnim zdravljem se bave različiti stručnjaci koji su prošli dugotrajnu i opsežnu edukaciju. Osobi koja ima teškoće u nošenju sa svakodnevicom, bliska osoba može predložiti obraćanje psihologu, psihoterapeutu ili psihijatru. No, za razgovore o samom procesu, dobro je ostaviti osobi prostor da sama započne razgovor o tome, ako i kada joj je ugodno.

Više o mentalnom zdravlju saznajte u našoj Virtualnoj ordinaciji za mentalno zdravlje.

 

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.